Souto Ocean Culture

Om oss

Souto Ocean Culture utvecklar tångodling i havet. Vårt fokus är hållbar odling av lokalt förekommande arter i Östersjön. Vi har vårt säte i Skåne och är igång med en pilotodling på Österlen. 

Souto Ocean Culture grundades 2022 med målet att utveckla kommersiell tångodling i havet runt Skåne. Vi satsar på utveckling av hållbar odling som skapar nytta för samhället utifrån Östersjöns rika resurser. Fokus för vårt arbete är förökning och sådd, odling och förädling av lokalt förekommande arter. Just nu jobbar vi med blåstång (Fucus vesiculosus), sågtång (Fucus serratus), rörhinna (Ulva intestinalis) och havssallad (Ulva lactuca).

Vi har nyss fått tillstånd av Länsstyrelsen Skåne för att anlägga vår pilotodling i havet utanför Vik, vilket vi planerar göra under våren 2024. Är Du intresserad av att ta del av tillståndet, ta gärna kontakt med oss via formuläret nedan. 

Vi driver vår egen föröknings- och såddanläggning i Simrishamn i samarbete med Skillinge fisk-Impex, där vi utvecklar metoder för sådd av linor som sedan sätts ut i havet. Hösten 2023 inledde vi ett samarbete med Kochi Universitets Laboratory of Seaweed i Japan kring metoder för förökning, sådd, odling och förädling av gröna alger av genus Ulva och Monostroma.

Sedan vintern 2023 leder vi projektet Tångkusten med målsättning av lägga grunden för en skånsk tångindustri.

Tångkusten

För en hållbar skånsk tångindustri

Tångkusten är ett tvåårigt projekt vars syfte är att lägga grunden för utveckling av kommersiell hållbar odling av tång i havet runt Skåne. Projektet genomförs av ett konsortium med lokala och internationella partners och är delfinansierat av Region Skåne.

Projektets namn, Tångkusten, är vår vision av en ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfull tångindustri i Östersjön, där företag, akademi, myndigheter och allmänheten samverkar för innovation, samhällsnytta och resurseffektivitet. En lokalt förankrad och internationellt konkurrenskraftig tångindustri nyttjar olika lokalt förekommande arter för framställning av diverse tångprodukter till konsumenter och industrin.

I projektet Tångkusten ingår utveckling av sådd-, föröknings- och odlingsmetoder, undersökning av affärsmodeller för framtida tångföretag, kartläggning av användningsområden för tångprodukter inom livsmedels- och blåbiotechnäringarna, samt utveckling av marknaden för tångprodukter.

Projektet startade i början av 2023 med finansiellt stöd från Region Skåne inom ramen för satsningen på cirkulära och hållbara livsmedelssystem. Tångkusten drivs av Souto Ocean Culture och Marint Centrum i Simrishamn. Övriga projektpartners är Kivik tång, Innovationscenter för landsbygden, Nemo Seafarms, Under ytan och Lunds Universitet

Den 8 april anordnar Tångkusten en träff för potentiella företagskunder och partners vars verksamhet har en koppling till tång. För allmänheten, anordnar Simrishamns kommun i samband med Sillens dag i Simrishamn den 14 september 2024, med en rad olika aktiviteter kring temat tång. Håll gärna koll på Simrishamns kommuns webbsida.

Vill Du veta mer om projektet? Är Du intresserad av att göra ett examensarbete med oss? Kontakta oss gärna via formuläret nedan.Välkommen att kontakta oss
Är du intresserad av att veta mer om vad vi gör eller av att samarbeta med oss? Fyll gärna i formuläret eller skicka ett mejl.
Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in